-- = Bling Factory Match Play Challenge 2020 = --

Bling Factory Match Play Challenge 2020

 

 -- = Bling Factory Match Play Challenge 2020 = -- 

REGULAMIN


§ 1

Piramida stanowi swego rodzaju Ranking graczy Bling Factory Match Play Challenge 2020.
Na najwyższym poziomie Piramidy znajduje się Lider oraz dwóch Pretendentów, uszeregowanych od lewej strony do prawej. 
Na poziomie niżej znajduje się 4-ech graczy zajmujących miejsca 4, 5, 6 i 7, uszeregowanych od lewej strony do prawej. 
Każdy kolejny poziom składa się zawsze z jednego gracza więcej niż na poziomie wyżej i szereg jest ustawiony za każdym razem od lewej do prawej.
Piramida nie ma maksymalnej ilości poziomów. W każdym momencie może dopisać się do niej nowy gracz. 

Rozgrywki w roku 2020 zostały podzielone na dwie dywizje: Czerwoną i Niebieską. 4 najlepszych graczy z obu dywizji spotka się w fazie playoff po zakończeniu okresu gry zasadniczej.


§ 2


Zgłoszenia do rozgrywek Piramidy MatchPlay będą przyjmowane drogą e-mail (witek@mazurygolf.pl) do dnia 30 czerwca 2020 r.
W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail gracza,
- nr tel. kontaktowego (komórkowego)


§ 3


W Piramidzie MatchPlay mogą brać udział gracze posiadający HCP PZG. 
W przypadku nieaktywnego hcp w dniu rozgrywania meczu gracz otrzymuje hcp gry 0,0. 
Maksymalny hcp dla kobiet i mężczyzn to 36. W wypadku posiadania przez gracza hcp wyższego niż 36, do obliczeń hcp gry przyjmuje się liczbę hcp równą 36,0.

Opłata wpisowa do Piramidy MatchPlay wynosi 50 zł / sezon. 
Gracze nieposiadający wykupionej gry na polu MG&CC będą w ramach Piramidy mogli skorzystać z ceny specjalnej z rabatem 20% ceny normalnej od wtorku piątku. 
Mecze rozgrywane w pozostałe dni tygodnia - opłata wg cennika i ofert promocyjnych MG&CC.

§ 4


Przydział wstępnych miejsc w Piramidzie MatchPlay.
W dniu 1 lipca, odbędzie się losowanie początkowych miejsc w Piramidzie.
Gracze zostaną podzieleni na 2 Dywizje, naprzemiennie rosnąco według hcp. W każdej z Dywizji zostaną rozlosowane pozycje w Piramidzie.
Przykładowo: do rozgrywek zgłosiło się 40 graczy. Zostali oni podzieleni na 2 Dywizje (Niebieską i Czerwoną) po 20 osób w koszyku.
W każdym z koszyków rozlosowywana jest pozycja od 1 do 20.

§ 5


System rozgrywek.
System rozgrywek polega na rzucaniu "wyzwań na pojedynek" innym graczom. 
1. Każdy gracz ma prawo rzucić Wyzwanie innemu graczowi:
a) na tym samym poziomie po swojej lewej stronie,
b) na poziomie wyżej ale tylko znajdującym się po prawej stronie gracza rzucającego Wyzwanie.
2. Lider nie ma możliwości rzucania wyzwania innym graczom. Lider czeka aż Pretendenci z pozycji 2 i 3 rzucą mu Wyzwanie. 

Przykład 1. Gracz z pozycji 11 ma prawy rzucić Wyzwanie graczom z poz. 8, 9 i 10 z tego samego poziomu oraz 7 z poziomu wyżej. 
Przykład 2. Gracz z pozycji 5 ma prawo rzucić wyzwanie graczom z poz. 4 (z tego samego poziomu) oraz 2 i 3 z poziomu wyżej. 
Przykład 3. Gracz z poz. 3 ma prawo rzucić wyzwanie graczowi z poz. 2 oraz Liderowi.
Przykład 4. Gracz z poz. 2 ma prawo rzucić wyzwanie tylko Liderowi.


§ 6


BARDZO WAŻNE!
Wyzwanie na pojedynek MatchPlay należy zgłosić drogą e-mail do właściwego gracza z kopią na adres organizacyjny witek@mazurygolf.pl , podając jednocześnie co najmniej 2 propozycje terminów, zgodnie z § 8.
Bez dopełnienia tego obowiązku mecz uważa się jako niezaplanowany a zgłoszony później wynik nie będzie uwzględniony. 


§ 7


Jeśli mecz wygra gracz rzucający Wyzwanie (znajdujący się przed meczem na niższej pozycji), wtedy zostaje on przesunięty na pozycję gracza przegrywającego a gracz przegrywający oraz wszyscy pozostali znajdujący się pomiędzy nimi, przesuwają się w dół, każdy o jedną pozycję.
Przykład 1. Mecz odbywa się pomiędzy graczami 13 i 9. Gracz z poz. 13 zwycięża. W następstwie tego przesuwa się On na miejsce 9. Gracz zajmujący do tej pory miejsce 9 przesuwa się na 10, gracz 10 na 11 itd.
Jeśli mecz zakończy się zwycięstwem gracza znajdującego się przed meczem na wyższej pozycji, wtedy miejsca wszystkich graczy pozostają bez zmian. 


§ 8


Terminy meczy.
Mecz musi zostać rozegrany w ciągu 10 dni po rzuceniu wyzwania. 

Gracz rzucający wyzwanie powinien uwzględnić warunek własnej dostępności w oznaczonym regulaminem 10 dniowym okresie na rozegranie meczu. 
Jeśli gracz rzuci wyzwanie i nie będzie dostępny przez ponad połowę z 10 dni (urlop, podróż zagraniczna), wtedy mecz zostaje anulowany a gracz rzucający wyzwanie zostanie przesunięty o 2 pozycje w dół.
Gracz rzucający wyzwanie MUSI zaproponować przeciwnikowi wstępnie co najmniej 2 terminy na rozegranie meczu; z czego pierwszy powinien być zawarty w okresie tygodnia od momentu rzucenia wyzwania.

Gracze powinni skontaktować się ze sobą i wyznaczyć datę meczu odpowiadającą obydwu stronom. Obydwaj gracze są odpowiedzialni za to, aby ich mecz rozegrany w wyznaczonym terminie. 
Jeśli gracz A może rozegrać mecz, a gracz B nie (np. z powodu wyjazdu, choroby, braku czasu, itp.) wówczas gracz B musi poddać mecz. 
Jeśli gracze pomimo obustronnych możliwości rozegrania meczu, nie mogą ustalić jego daty i nie rozegrają go w terminie, wtedy obaj zostaną przesunięci w Piramidzie o 2 miejsca w dół. 
Gracz wygrywający jest odpowiedzialny za podanie rezultatu meczu na adres mailowy: witek@mazurygolf.pl

Mecze Piramidy można rozgrywać do 20 września 2020. Tym samym ostatnie wyzwania należy zgłosić do dnia 10 września.  Po tym terminie rozegrane zostaną mecze FINAL EIGHT; Ćwierćfinały, Półfinały oraz Finał pomiędzy miejscami 1-4 z obu Dywizji. 
W parach ćwierćfinałowych rozstawieni zostaną gracze z poz. 1 i 2 z dywizji czerwonej, do których zostaną dolosowani gracze z poz. 3 i 4 z dywizji niebieskiej i na odwrót. § 9


Zasady rozgrywania meczy.
Mecze będą rozgrywane na 9 dołkach, chyba że gracze zgodnie zdecydują inaczej (na 18 dołkach).

Wszystkie mecze rozgrywane będą z 3/4 różnicy hcp gry. 

Sposób obliczania 3/4 HCP gry.
1. do rozegrania meczu na 9 dołkach:
różnica hcp gry obu graczy pomnożona przez 3/4) a następnie dzielona przez 2.
HCP Gry jest to aktualny hcp skorygowany o CR i SR. Zgodnie z zasadami R&A. 
2. do rozegrania meczu na 18 dołkach:
różnica hcp gry obu graczy pomnożona przez 3/4).
HCP Gry jest to aktualny hcp skorygowany o CR i SR. Zgodnie z zasadami R&A.

Mecz jest rozstrzygnięty jeśli pozostało do rozegrania mniej dołków niż wynik prowadzącego gracza (np. gracz A prowadzi pięcioma dołkami, a do zakończenia rundy zostało tylko 4 dołki; wówczas gracz A wygrywa). 
W razie remisu decydować będzie dogrywka w systemie "sudden death". Rozpoczyna się ona na kolejnym dołku pola. 
Po zakończonym meczu gracz zwycięzca przesyła wynik na adres e-mailem: witek@mazurygolf.pl

§ 10


Po rozegraniu meczu oraz zaktualizowaniu wyniku przez administratora rozgrywek, gracz który wyzwał na mecz może zaplanować swój kolejny mecz (rzucić wyzwanie) dopiero po upływie 24 godzin od zakończenia meczu. Natomiast w tym czasie może On oczekiwać wyzwania przez innego gracza.
ZZapis ten ma chronić przed blokowaniem graczy znajdujących się niżej w rankingu.

Kolejne Wyzwanie pomiędzy tymi samymi graczami może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od rozegrania meczu. Zapis ten dotyczy graczy na każdym poziomie Piramidy.


§ 11

 

Każdy gracz może skorzystać z 7-dniowego urlopu w Piramidzie. 
W tym okresie jego pozycja będzie "zamrożona"; nie zmieni się w wyniku innych rozegranych meczów ale także nikt nie będzie mógł mu w tym okresie rzucić wyzwania. 
W  celu zgłoszenia urlopu należy wysłać maila odpowiedniej treści na adres organizacyjny: witek@mazurygolf.pl


Urlopu nie można zgłaszać w okresie po 20 sierpnia 2020 r.

§ 12


W skład Komitetu MatchPlay wchodzą:
Witold Sikora, Katarzyna Nieciak, Kamil Tatarczuk
W kwestiach spornych ostateczne decyzje podejmowane będą przez Komitet MatchPlay.

Wszelkie uwagi dot. rozgrywek należy zgłaszać na adres e-mail: witek@mazurygolf.pl